Featured
Posted in Uncategorized

Իմ մասին

1

Բարև ձեզ, ես Սոնա Մեհրաբյան եմ,  ես ութ տարեկանեմ,   ունեմ  մայրիկ,  հայրիկ,   տատիկ և եղբայր ` Դավիթը:  Ես շատ հետաքրքրասեր եմ, շատ հարցեր եմ տալիս:  Ես նաև ընկերասեր եմ, ունեմ շատ  ընկերներ և նրանց շա՛տ սիրում եմ: Սա էլ իմ բլոգն է, այսքանը…

Advertisements
Posted in Русский язык, Uncategorized

ОРЕЛ И ДУБ

Однажды в лесу дремучем, глухом
Поспорил царь-дуб с могучим орлом,
Кто дольше из них сумеет прожить,
Чья крепче к земле привязана нить.
Орел молвил: я, и дуб молвил: я,
И каждого спесь и гордость своя.
Расхваставшись так, затеяли спор,
И вот, наконец, каков уговор:
Пусть минет пятьсот — не меньше — годов,
И если царь птиц и дуб из дубов
В назначенный срок еще не умрут,
Друг с другом они пусть встретятся тут.
Крыльями взмахнул орел широко,
Оставил он лес, взлетел высоко.
И жил он, могуч,
На кручах, средь туч.
А дуб расстелил извивы корней,
И так он стоял всех выше, сильней,
Так сотни веков недвижен он был…
Промчались века. И срок наступил.
И старый орел, понурый, больной,
Едва ковылял по чаще лесной,
С одышкой в груди и хрипло крича,
И крылья свои едва волоча.
Добрался орел… Вокруг он глядит
И видит, что дуб упал и лежит.
И зелень еще свежа на ветвях…
Он страшной грозой повержен во прах.
«Эге, погляди,заносчивый дуб!
Сравни-ка теперь, кто времени люб.
До срока еще остался нам час,
А ты, великан, лежишь развалясь!»
«Полтысячи лет я стоя провел,
И лежа пятьсот мой выживет ствол.
Срок в тысячу лет судьбою мне дан», —
Орлу отвечал упавший титан.

Поспорил-վիճել

молвил- ասել, պնդել

спесь и гордость – համառ ու հպարտ

Расхваставшись- պարծենալ

уговор- պայման

минет – անցնել

расстелил извивы корней- փըռեց ճյուղերն երկաթի, տարածել արմատները

понурый, больной- ծերացած, անզոր

С одышкой- հևալով

волоча- քարշ տալով

заносчивый дуб-պարծենկո՜տ Կաղնի

упавший титан- ընկած հսկա

,

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

ՄԹՆՇԱՂ

 

Ես սիրում եմ մթնշաղը նրբակերտ,
Երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ,
Երբ ամեն ինչ, խորհրդավոր ու խոհուն,
Ցրնորում է կապույտ մութի աշխարհում…
Չըկա ոչ մի սահման դնող պայծառ շող,

Աղմուկի բեռ, մարդկային դեմք սիրտ մաշող.—
Հիվանդ սիրտըդ չի՛ տրտնջում, չի՛ ցավում,
Որպես երազ մոռացումի անձավում.
Եվ թվում է, որ անեզր է ամեն ինչ —
Ու ողջ կյա՛նքդ — մի անսահման քաղցր նինջ…

 

  • Օրվա ո՞ր պահն ես դու ավելի շատ սիրում: Նկարագրիր օրվա այդ հատվածը:

Ես սիրում եմ գիշերը, որովհետև գիշերը շատ գեղեցիկ է, երկնքում աստեղերը շողում են, հեռվում լուսինը լողում է, և ամենուրեք լռություն է, միայն լսվում է բնության երգը։

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

ոյ, յո-իո

  1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
    Միլիոն, յոդ, չեմպինն, ռադիո, մարմարոյն, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապյոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան:

 

  1. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:

Գոյական,յոթանասուն,յոթանասունմեկ,գոյատևել,գոյություն,գոյանալ:

  1. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նավագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ)Խոյակի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը հետիոտնի  համար է:
Դ) Ռադիոյով հողորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե)Թեորեմը կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

Մեր տանը կա յոթ մարդ:

Մատիս յոդ քսեցին :

Իմ դասարանում կա յոթ գերազանցիկ:

Յոդը պատրաստում են ընկույզից:

Իմ եղբայրը յոթ տարեկան է:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այո բառերը:

-Արդյոք, դու գիտես <<Պիզայի աշտարակի>> մասին:

-Այո, ես նրա մասին միլիոնի չափ տեղեկություններ գիտեմ:

-Նոյոմբեր ամսին ես գնացել եմ այնտեղ:

-Լավ,ցտեսություն:

 

 

 

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

22.02.2018

Առաջադրանք 1.

Մի տոպրակում կա 14 ընկույզ, իսկ մյուսում՝ 28: Արդյո՞ք հնարավոր է ընկույզները հավասար բաժանել 6 ընկերների միջև:
1) 28+14=42
2)42:6=7
                               7 ընկույզ,6 ընկերների միջև:

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այնպիսի x բնական թիվ, որ (28+x) գումարը բաժանվի 7-ի:
  • 14
  • 12
  • 5

Առաջադրանք 3.

452

3,5,1,30,2,6:

 

Առաջադրանք 4.

2134

ՈՉ

Առաջադրանք 5.

5842

2,1,6,3:

Առաջադրանք 6.

6546

581

Առաջադրանք 7.

Գտնել 10-ի և 24-ի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի գումարը:

2+120=122

Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

Ճահիճներ

Ճահիճներ. առաջացումը: Ճահիճները կազմում են ցամաքային ջրե­րի մի մասը: Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Ճահիճները Երկրի մակերևույթի գերխոնավ տեղամասերն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ, աճում է ճահճային բուսականություն, և կարող է գոյանալ տորֆի շերտ:

ճահիճներում աճում ու ապրում են խոնավասեր բույսեր և կենդանիներ: Տարիների ընթացքում բույսերի մնացորդները, կուտակվելով, առաջաց­նում են տորֆ, որն օգտագործվում է որպես վառելիք, որոշ չափով նաև՝ պարարտանյութ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: Եթե գոլորշացումը հողի մակերևույթից համեմատաբար թույլ է, բարձրացող գրունտային ջրե­րը չեն հասցնում ամբողջովին գոլորշանալ՝ առաջանում են ճահիճներ: Ուժեղ գոլորշացման դեպքում բարձրացած գրունտային ջրերն ամ­բողջովին գոլորշանում են, իսկ աղերը մնում են տեղում՝ առաջացնելով աղուտներ: Այս երևույթը լավ արտահայտված է Արարատյան դաշտում, որ­տեղ առաջացել են և ճահճուտներ, և աղուտներ:

ճահիճների նշանակությունը: Քանի որ ճահիճները մարդու համար հիմնականում անօգտագործելի տարածքներ են, և այնտեղ բազմանում են հիվանդածին շատ հարուցիչներ, ուստի երկրագնդի որոշ շրջաններում չո­րացվում են: Սակայն ճահիճների չորացումը կարող է խախտել նաև բնութ­յան հավասարակցությունը:

Չորացումը կատարվում է տարբեր եղանակներով: Մի դեպքում փո­րում են ջրանցքներ, որոնցով հեռանում է կուտակված ջրի ավելցուկը: Հենց այս եղանակով են չորացնում Արարատյան դաշտի ճահիճները: Մյուս դեպքում ճահիճների չորացման համար դրանց տարածքում ա­ճեցնում են այնպիսի ծառեր կամ թփեր, որոնք շատ ջուր են կլանում: Այդ տարածքներր հետագայում օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպա­տակներով:

Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ է ճահիճը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
Ճահիճները կազմում են ցամաքային ջրե­րի մի մասը: Երկրի մակերևույթի որոշ տարածքներում, որտեղ տեղումնե­րից առաջացած ջրերը հոսելու հնարավորություն չունեն, կուտակվում են որևէ գոգավորությունում և, քանի որ գոլորշացումն էլ շատ թույլ է, սկսում են աճել խոնավասեր բույսեր՝ առաջացնելով ճահիճներ:

Արդյոք կարո՞ղ են ճահիճներ առաջանալ չորային շրջաններում, ինչո՞ւ:

Ճահիճներ կարող են առաջանալ նաև չորային շրջաններում՝ գրուն­տային ջրերի մակարդակի բարձրացման հետևանքով: Եթե գոլորշացումը հողի մակերևույթից համեմատաբար թույլ է, բարձրացող գրունտային ջրե­րը չեն հասցնում ամբողջովին գոլորշանալ՝ առաջանում են ճահիճներ:
Ճահիճների չորացման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:
Ճահիճներն ի՞նչ դրական և բացասական նշանակություն ունեն:

Բացասական-ճահիճները մարդու համար հիմնականում անօգտագործելի տարածքներ են, և այնտեղ բազմանում են հիվանդածին շատ հարուցիչներ:

Դրական-Չորացված ճահճի տարածքից մարդիկ տորֆ են արդյունահանում, որը և վառելիք է, և պարարտանյութ՝ բանջարաբոստանային մշակաբույսե­րի և ծաղիկների մշակման համար:

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի

ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼ ԵՐԳ

Արդյոք հիշո՞ւմ ես. անտառ էր, առու…
Հեքիաթի պես էր — երազի նման.
Խաղաղ երեկոն խոսում էր անձայն,
Արդյոք հիշո՞ ւմ ես. — հեռո՜ւ էր, հեռո՜ւ…
Արդյոք հիշո՞ւմ ես. երկիրը պայծառ
Ժպտում էր սիրով հավիտենական.
Գարունն էր երգում ձայնով դյութական,
Արդյոք հիշո՞ւմ ես. առու էր, անտառ…

Արդյոք հիշո՞ւմ ես. գիշերն էր գալու,
Հեքիաթի պես էր… Անտառ էր, առու…
Արդյոք հիշո՞ւմ ես. հեռո՜ւ էր, հեռո՜ւ
Կյա՛նք, տխուր հովիտ, հավիտյան լալու…

1905

Ինչո՞ւ ընտրեցիր հենց այդ բանաստեղծությունը:

Ընտրեցի այս բանաստեղծությունը, քանի այստեղ գարունը երգում էր:
Ի՞նչ ես զգում, տեսնում և լսում բանաստեղծությունը կարդալիս:

Ինձ թվում էր, թե ես նույնպես անտառում եմ և առուն հոսում էր իմ կողքով:ոսԱԶ
Ի՞նչ ես մտածում և հիշում բանաստեղծությունը կարդալիս:

Հիշում եմ ինչպես էինք ամռանը գնացել Սևան:
Ինչպե՞ս կվերնագրեիր բանաստեղծությունը:

Բնութայնա գրկում